s17-granica-skrudki.pl

Parametry techniczne drogi ekspresowej

Droga ekspresowa jest środkiem transportu, który zapewnia szybkie i wygodne przemieszczanie się. Aby zapewnić bezpieczną i efektywną podróż, wymagane są określone parametry techniczne drogi ekspresowej. Inżynierowie projektujący drogi ekspresowe muszą przestrzegać określonych standardów i wymagań, aby zapewnić drogom bezpieczeństwo i sprawność.

Szerokość pasa drogowego - dobrego drogi ekspresowej musi mieć co najmniej 3 metry szerokości. Szerokość pasa ruchu dla pojazdów osobowych powinna wynosić co najmniej 3,5 metra, a dla pojazdów ciężarowych - co najmniej 4,3 metra. Standardowa szerokość pasa ruchu dla samochodów osobowych to 3,7 metra, a dla ciężarówek - 4,8 metra.

Grubość nawierzchni - grubość nawierzchni drogi ekspresowej powinna wynosić co najmniej 0,2 metra. Grubość warstwy ścieralnej powinna wynosić co najmniej 0,05 metra.

Pochylenie drogi ekspresowej - dobra droga ekspresowa powinna mieć pochylenie od 1% do 4%. Pochylenia powyżej 4% uznawane są za zbyt strome i mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników drogi.

Środek jezdni - środek jezdni powinien mieć szerokość co najmniej 0,5 metra. Środek jezdni powinien być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Chodniki i ciągi piesze - chodniki i ciągi piesze powinny mieć szerokość co najmniej 1,2 metra. Chodniki powinny być oddzielone od pasów ruchu barierami bezpieczeństwa.

Bariery ochronne - bariery ochronne powinny być stosowane na drogach ekspresowych, aby zapobiec wypadkom. Bariery ochronne powinny mieć wygląd odpowiedni dla danego obszaru i odpowiednią wysokość.

Oświetlenie - droga ekspresowa powinna być odpowiednio oświetlona w celu poprawy widoczności i bezpieczeństwa użytkowników. Oświetlenie drogi powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami i zaleceniami.

Kontrola ruchu - dobra droga ekspresowa powinna mieć system kontroli ruchu, który zapewni jej płynność i bezpieczeństwo. System kontroli ruchu może obejmować sygnalizację świetlną, śluzy, systemy sterowania ruchem oraz inne technologie.

Parametry techniczne drogi ekspresowej są bardzo ważne dla jej bezpieczeństwa i płynności. Konstruktorzy muszą przestrzegać określonych standardów i wymagań, aby zapewnić uczestnikom ruchu bezpieczne i komfortowe podróżowanie.

Parametry techniczne drogi ekspresowej:

Klasa techniczna S
(droga ekspresowa)
Kategoria ruchu KR7*
Prędkość projektowa 100 km/h
Liczba jezdni 2
Liczba pasów ruchu 2 x 2 x 3,5 m
(rozwiązanie etapowe)
Szerokość pasa ruchu 3,5m
Szerokość pasa dzielącego 12,0 m
(wraz z opaskami)
Szerokość pasa awaryjnego 2,5 m
Szerokość pobocza gruntowego – zmienna min. 0,75 m
(lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska)
Skrajnia pionowa 5,0 m
Obciążenie dopuszczalne osi 115 kN/oś
Parametry techniczne drogi ekspresowej

Jak przebiega trasa S17? Poznaj szczegóły budowy odcinka od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do węzła Skrudki. · Copyright s17-granica-skrudki.pl